489461

บจก.ทาเคโกะ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย)ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคีประจำปี 2559 ทอดถวาย ณ บ้านห้วยแมง จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กนักเรียน

บริษัท ทาเคโกะ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และกำลังศรัทธาจากลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ ญาติธรรม เพื่อนๆๆ พี่ๆๆ สายบุญทุกท่านได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559
เพื่อติดฝ้าเพดาน ด้านข้างศาลาการเปรียญ 2 ด้าน, เขียนลายเสา และบูรณะอุโบสถ
ทอด ณ วัดห้วยแมง หมู่ 3, 9 ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
วันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559

พร้อมกันนั้นทางบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร – พนักงานพร้อมครอบครัว ได้มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน เสื้อ ขนม ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยแมง

ด้วยเดชแห่งบุญนี้ ขอให้อำนาจคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข
ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติมั่งมีศรีสุขตลอดกาลนานเทอญฯ

489461

489460

S__6807574

S__6807624

S__6807618

250648

487563

487578

2236