บริการซ่อมเครื่องรัดเหล็กพืดและเปลี่ยนอะไหล่

ยินดีให้บริการซ่อมเครื่องรัดเหล็กพืดและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องรัดเหล็ดพืด ทั้งแบบ ชนิด เครื่องรัดเหล็ดพืดกิ๊บ เครื่องรัดเหล็กพืดคันโยก เครื่องรัดเหล็กพืดมือโยก เครื่องรัดเหล็กพืดระบบลม โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

  • ตรวจเช็ค – ซ่อมเครื่องฟรี กรณีซื้อสินค้ากับทางบริษัท ฯ ตลอดอายุการรับประกัน
  • สามารถรับบริการได้ที่บริษัท ฯ โดยนำเครื่องที่อยู่ในระยะเวลารับประกันมาติดต่อขอรับบริการตรวจเช็ค, ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ฟรีได้ที่บริษัทฯ
  • ลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ, ปริมณฑลและต่างจังหวัด โดยลูกค้าสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของบริษัทฯ เพื่อแจ้งปัญหา และบริษัทฯ จะทำการนัดหมายลูกค้าเพื่อไปรับเครื่องกลับมาซ่อมแซมที่บริษัทฯ และนำเครื่องไปส่งคืนให้ลูกค้าเมื่อซ่อมเสร็จ โดยไม่คิดมูลค่า

** สำหรับเครื่องรัดเหล็กพืด ที่อยู่นอกระยะเวลารับประกัน

บริการซ่อมแซมเมื่อลูกค้าแจ้งซ่อม

  • ลูกค้าสามารถรับบริการได้ที่บริษัทฯ โดยนำเครื่องที่อยู่ในระยะเวลารับประกันมาติดต่อขอรับบริการตรวจเช็ค, ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ฟรีได้ที่บริษัทฯ ในเวลาทำการ ตั้งแต่ 08.30 – 17.00 น. วันจันทร์ – เสาร์
  • ขั้นตอน เมื่อลูกค้านำเครื่องมาขอรับบริการ เจ้าหน้าที่ฯ จะตรวจเช็คเครื่องและจัดทำใบเสนอราคาเพื่อเสนอราคาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ให้กับลูกค้า โดยบริษัทฯ จะทำการซ่อมแซมเครื่องเมื่อได้รับอนุมัติจากลูกค้าแล้ว
  • ค่าบริการตรวจเช็คและซ่อมแซม บริษัทฯ จะคิดค่าค่าอะไหล่และค่าบริการตามรุ่นของเครื่อง ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทาเคโกะ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด   โทร. 034-495106-8

P1080593