บริการดูแล – บำรุงรักษาเครื่องจักร และ เครื่องผลิตท่อเหล็ก หรือ เครื่องทำท่อเหล็ก

บริการดูแล – บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องผลิตท่อเหล็ก หรือ เครื่องทำท่อเหล็ก และให้คำปรึกษาแนะนำในกรณีติดตั้งเครื่องจักรผลิตท่อเหล็กใหม่ทั้งระบบ เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจของท่าน โดยทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคทั้งในประเทศ และ ทีมงานจากต่างประเทศที่มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าและเครื่องกลในการซ่อมแซมเครื่องจักร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทาเคโกะ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด   โทร. 034-495106-8