ตัวต้านทานไฟฟ้า

ตัวต้านทานไฟฟ้า

ตัวต้านทานไฟฟ้า  เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้น มีค่าเฉพาะ เป็นค่าๆ หนึ่ง ที่ใช้ในการต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีใช้มากที่สุดใน วงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีหลายขนาด

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เข้ามาเพิ่มบทวิจารณ์เป็นคนแรก “ตัวต้านทานไฟฟ้า”