ตัววัดรอบเครื่อง

ตัววัดรอบเครื่อง

เป็นเซนเซอร์ ตรวจสอบการหมุน จะรับสัญญาณเชิงกลจากการหมุน มาแปลงให้อยู่ในรูปแบบของสัญญาณพัลส์ (pulse) เราจะเอาสัญญาณไปใช้งานต่อ

– ทิศทางการหมุนของมอเตอร์ (Direction  Rotation)

– ตรวจวัดความเร็วรอบ (speed)

– จำนวนรอบของการหมุน หรือ ระยะทาง

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เข้ามาเพิ่มบทวิจารณ์เป็นคนแรก “ตัววัดรอบเครื่อง”