ตัวเรียงกระแสไฟฟ้า

ตัวเรียงกระแสไฟฟ้า

ไดโอด ตัวเรียงกระแสไฟฟ้า ทำหน้าที่แยกทิศทางกระแสไฟฟ้า กระแสบวกและกระแสลบ

SCR ตัวควบคุมไฟฟ้า ทำหน้าที่ควบคุมการไหล และแยกทิศทางของกระแสไฟฟ้า

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เข้ามาเพิ่มบทวิจารณ์เป็นคนแรก “ตัวเรียงกระแสไฟฟ้า”