ท่อเทปล่อน, เทปล่อนแผ่น

ท่อเทปล่อน, เทปล่อนแผ่น

ท่อเทปล่อน สำหรับสวมท่อทองแดง ทำเป็นเวิร์คคอย เชื่อมท่อ , แผ่นเทปลอน.ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้า

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เข้ามาเพิ่มบทวิจารณ์เป็นคนแรก “ท่อเทปล่อน, เทปล่อนแผ่น”