หลอดเชื่อม

หลอดเชื่อม

หลอดสูญญากาศ หรือ หลอดอิเล็กตรอน ทำหน้าในการขยายสัญญาณ หรือเป็นสวิตซ์ เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน มีใช้ในตู้เชื่อมความถี่สูง ทั้งในรุ่นเก่า และรุ่นใหม่

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เข้ามาเพิ่มบทวิจารณ์เป็นคนแรก “หลอดเชื่อม”