เครื่องตรวจรอยรั่วของท่อ,เครื่องตรวจรอยเชื่อมของท่อ

เครื่องตรวจรอยรั่วของท่อ,เครื่องตรวจรอยเชื่อมของท่อ

เราให้บริการเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและครอบคลุมมากที่สุดสำหรับการตรวจสอบท่อแบบอัตโนมัติในปัจจุบัน โดยเครื่องจักร Eddy current  & Ultrasonic testing system  ของเราจะใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการตรวจสอบพื้นผิวและรอยแตกของท่อโลหะ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทั้งจากถายนอกและภายในของชิ้นงานตามความละเอียดที่ลูกค้าต้องการ เครื่องจักรดังกล่าวจะสามารถลดการใช้แรงงานของคนในการตรวจสอบซึ่งถือว่าเป็นการลดต้นทุนของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบให้มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เข้ามาเพิ่มบทวิจารณ์เป็นคนแรก “เครื่องตรวจรอยรั่วของท่อ,เครื่องตรวจรอยเชื่อมของท่อ”