เครื่องเก็บแถบเหล็กแบบแนวตั้ง,เครื่องเก็บแถบเหล็กแบบแนวนอน,จานเก็บเหล็ก

เครื่องเก็บแถบเหล็กแบบแนวตั้ง,เครื่องเก็บแถบเหล็กแบบแนวนอน,จานเก็บเหล็ก

เครื่องเก็บแถบเหล็กของเรามีความสามารถในการจัดเก็บแถบเหล็กโดยขณะเดียวสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำให้ไม่ต้องหยุดไลน์ผลิตและเสียเวลาในการผลิต ซึ่งเราสามารถกำหนดความเร็วและความจุของเครื่องจักร เครื่องเก็บแถบเหล็กแบบแนวตั้งจะเน้นการประหยัดพื้นที่การใช้งาน ในขณะที่เครื่องเก็บแถบเหล็กแบบแนวนอนจะตอบสนองความต้องการของกำลังการผลิตขนาดใหญ่

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เข้ามาเพิ่มบทวิจารณ์เป็นคนแรก “เครื่องเก็บแถบเหล็กแบบแนวตั้ง,เครื่องเก็บแถบเหล็กแบบแนวนอน,จานเก็บเหล็ก”