แท่นลูกรีดขึ้นรูป / แท่นลูกรีดปรับขนาด

แท่นลูกรีดขึ้นรูป / แท่นลูกรีดปรับขนาด

เรามีการนำเข้าลูกรีดและแท่นลูกรีดจากบริษัทชั้นนำของโลก โดยคำนึงถึงความละเอียด ความคงทน อายุการใช้งาน และประสิทธิภาพเพื่อที่จะสามารถผลิตท่อออกมาได้ตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า โดยเครื่องจักรของเราสามารถปรับค่าแบบใช้มือและแบบปรับอัตโนมัติเพื่อเป็นการประหยัดเวลาและสะดวกในการทำงานของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งเครื่องจักรเราสามารถจัดการผลิตและปรับขนาดท่อที่ในเครื่องทำท่อความเร็วสูงและ ลักษณะท่อแบบพิเศษต่างๆได้อีกด้วย

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เข้ามาเพิ่มบทวิจารณ์เป็นคนแรก “แท่นลูกรีดขึ้นรูป / แท่นลูกรีดปรับขนาด”