IMG_1879

TAKECO และผู้ใจบุญร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร-อาหารแห้ง แก่สามเณร

เมื่อเวลา 7.00 น. ของวันที่ 24 ธันวาคม 2554 ที่บริเวณบ้านบางพลี โดยนายชูศักดิ์ เติมรัตนสุวรรณ, นางศรีสุดา เติมรัตนสุวรรณ, พนักงานบริษัท ทาเคโกะ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยพ่อค้า ประชาชน ในย่านนั้น ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่สามเณร ที่เดินทางมาจากโรงเรียนเวียงแหงปริยัติศึกษา(วัดกองลม) อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนกว่า 107 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ในวันเริ่มต้นของปีพุทธศักราชใหม่ 2555 ที่บรรยากาศนั้นมีประชาชนต่างพาครอบครัว บุตรหลาน นำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมทำบุญตักบาตร อธิษฐานจิตในการประกอบคุณงามความดีเพื่อก้าวสู่ชีวิตที่ดีในปีมะโรง หรือมังกรทอง ปีนี้

IMG_1884 IMG_1894 IMG_1908 IMG_1910 IMG_1915 IMG_1916 IMG_1918 IMG_1983

IMG_1879IMG_1942 IMG_1948 IMG_1965 IMG_1973  IMG_1996 IMG_2006