fbpx

LOADING SYSTEM

CB 6001 BAR CHUTE LOADING MAGAZINE 6000 MM สำหรับเครื่องเลื่อย MEP รุ่น TIGER 372 CNC LR 4.0 และ TIGER 402 CNC HR 4.0 CB 6001 – เนื่องจากอุปกรณ์นี้รับน้ำหนักได้สูงสุด 2400 กก. (เพลาทรงกลม 8 แท่งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม.) เราจึงแนะนำให้ยึดกับพื้นเพื่อหลีกเลี่ยงการไม่ตรงแนวแม้เพียงเล็กน้อย