fbpx
Placeholder

ทุ่นขูดตะเข็บในระบบเครื่องกล

ทุ่นขูดตะเข็บในระบบเครื่องกล

ผลิตจากประเทศเยอรมันนี ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมผลิตท่อ ประกอบเป็นชุดสมบูณ์มาพร้อมกับอะไหล่ต่างๆ มีอายุการใชง้านที่นาน รับประกันคุณภาพสินค้าที่ผ่านมาตรฐานยุโรป CE

ทุ่นขูดตะเข็บในระบบเครื่องกล

ผลิตจากประเทศเยอรมันนี ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมผลิตท่อ ประกอบเป็นชุดสมบูณ์มาพร้อมกับอะไหล่ต่างๆ มีอายุการใชง้านที่นาน รับประกันคุณภาพสินค้าที่ผ่านมาตรฐานยุโรป CE

Mechanical Double Lower Leg Tube ID Scarfing Mandrels

Tungsten Carbide Cutting Rings

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tool Type