fbpx

หลอดอิเล็กตรอน

หลอดอิเล็กตรอน

ใช้ร่วมกับตู้เชื่อมความถี่สูงของเครื่องจักรผลิตท่อเหล็ก

หลอดอิเล็กตรอน

ใช้ร่วมกับตู้เชื่อมความถี่สูงของเครื่องจักรผลิตท่อเหล็ก

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทอะไหล่

error: Content is protected !!