fbpx
Placeholder

อุปกรณ์วัดความเร็วรอบ

อุปกรณ์วัดความเร็วรอบ

เซ็นเซอร์สำหรับวัดระยะทาง, ความเร็ว, ทิศทางการหมุนของมอเตอร์, ตำแหน่งหรือมุม เป็นต้น ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมเครื่องจักร

อุปกรณ์วัดความเร็วรอบ

เซ็นเซอร์สำหรับวัดระยะทาง, ความเร็ว, ทิศทางการหมุนของมอเตอร์, ตำแหน่งหรือมุม เป็นต้น ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมเครื่องจักร

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tool Type