fbpx

เครื่องปาด ลบคมท่อ

เครื่องปาด ลบคมท่อ

เครื่องจักรจะทำการป้อนท่อเหล็ก เข้าสู่การลับคมและการวัดความยาวอัตโนมัติ เครื่องจักรยังสามารถตั้งค่าให้หยุดการทำงานทันทีหลังจากตรวจพบความผิดพลาดของความยาวท่อหลังจากการลับคม ท่อจะถูกลบคมทั้งด้านหน้า ด้านในและด้านนอกของปลายท่อ โดยเครื่องจักรยังสามารถทำการลบคมเพลาตันได้อีกด้วย

หมวดหมู่:

เครื่องปาด ลบคมท่อ

เครื่องจักรจะทำการป้อนท่อเหล็ก เข้าสู่การลับคมและการวัดความยาวอัตโนมัติ เครื่องจักรยังสามารถตั้งค่าให้หยุดการทำงานทันทีหลังจากตรวจพบความผิดพลาดของความยาวท่อหลังจากการลับคม ท่อจะถูกลบคมทั้งด้านหน้า ด้านในและด้านนอกของปลายท่อ โดยเครื่องจักรยังสามารถทำการลบคมเพลาตันได้อีกด้วย