fbpx
Placeholder

เครื่องผลิตท่อติดครีบ Finned Tube

เครื่องผลิตท่อติดครีบ Finned Tube

เครื่องเชื่อมผลิตท่อ Finned tube ท่อ finned tube ถูกใช้อย่างกว้างขวางสำหรับเป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องทำความเย็นได้อีกด้วย เครื่องจักรเชื่อมท่อและแผ่นครีบได้อย่างแข็งแรงและคงทน

เครื่องผลิตท่อติดครีบ Finned Tube

เครื่องเชื่อมผลิตท่อ Finned tube ท่อ finned tube ถูกใช้อย่างกว้างขวางสำหรับเป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องทำความเย็นได้อีกด้วย เครื่องจักรเชื่อมท่อและแผ่นครีบได้อย่างแข็งแรงและคงทน