fbpx
Placeholder

ใบมีดทำเกลียว

ใบมีดทำเกลียว

ใช้สำหรับทำเกลียวท่อได้หลากหลาย โดยผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน หรือสหรัฐอเมริกา

ใบมีดทำเกลียว

ใช้สำหรับทำเกลียวท่อได้หลากหลาย โดยผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน หรือสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tool Type