fbpx

เครื่องเลื่อยสายพาน SHARK 660 CNC HS 4.0

เครื่องเลื่อยสายพานแบบสองคอลัมน์อัตโนมัติ MEP SHARK 420 CNC HS 4.0 พร้อมความสามารถในการตัดสูงสุด Ø 640 มม., 640×640 มม. (โปรไฟล์) ตัวแปลงความถี่ 15 ถึง 20 ม./นาที ตัดตรงเท่านั้น การใช้พลังงาน 15 KW.

Shark 660 CNC HS 4.0, เครื่องเลื่อยสายพานแบบสองคอลัมน์อัตโนมัติสำหรับการตัด 0° บนโครงสร้าง สแตนเลส เหล็กโลหะผสม โปรไฟล์ ชิ้นส่วนที่เป็นของแข็ง และโปรไฟล์ที่มีขนาดสูงสุด 660×660 มม.

  • เครื่อง CNC พร้อมคอนโทรลเลอร์ใหม่: MEP 40
  • ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะโดย MEP สำหรับการทำงานอัตโนมัติของผลิตภัณฑ์ต่างๆ
  • เครื่องเลื่อยนี้มีวงจรตัดกึ่งอัตโนมัติและใช้เทคโนโลยีรุ่นล่าสุด
  • ติดตั้งการ์ด GSM (ส่วนเสริม) ส่ง SMS ไปยังหมายเลขที่ตั้งโปรแกรมไว้เพื่อแจ้งประเภทของเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในขณะที่เครื่องกำลังทำงานโดยไม่มีใครดูแล
  • เชื่อมต่อกับเครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับบริการช่วยเหลือระยะไกล

เครื่องเลื่อยสายพาน SHARK 660 CNC HS 4.0